Internetový obchod Rádia LUMEN
Úvod / O Rádiu LUMEN / Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Poslanie Rádia LUMEN možno vyjadriť týmito slovami:

- Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
- Spoločenstvo na ceste
- Kristove znamenie pre spoločnosť.

Jeho cieľom je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

Znamenie Ježiša Krista. Rádio LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a účinnosti jeho učenia. Svojim programom prioritne orientuje na cieľové skupiny: dospelých (sú najpočetnejšou demografickou skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.

Orientácia programu. Znamením sa stávame aj orientáciou na ľudí žijúcich mimo "vrcholu" dnešnej konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, vek alebo viac detí v rodine či zdravotný stav. Chceme byť blízko osamelým a prinášať každému hľadajúcemu Krista. Programom sa orientujeme aj na komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti o nich. 

Spravodajstvo: Je neoddeliteľným prvkom nášho programu so snahou prinášať vyvážené správy zo všetkých oblastí života dôležitých pre našich poslucháčov, aby si mohli sami vytvoriť správny a pravdivý úsudok.

Rodinný život a jeho poslanie v spoločnosti a živote človeka, ochrana ľudského života je ďalšou prioritou nášho rádia.

Hovorené slovo: Program nášho rádia je orientovaný z hľadiska štruktúry na hovorené slovo a oproti ostatným komerčným rádiám na pomerne menší podiel hudby. V jeho skladbe je viac programov vo verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientovaných programov.

Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. 


Reklama v Rádiu LUMEN: Vzhľadom na programovú orientáciu a kresťanské poslanie rádia nie je prioritou jeho činností finančný zisk. Preto rádio oslovuje aj svojich poslucháčov a prosí ich o finančnú podporu, ktorá pravidelne prispieva k rozpočtovej stabilizácii rádia. Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.

 

Patrónom Rádia LUMEN je svätý Michal Archanjel a na jeho sviatok ho prosíme o ochranu a pomoc.

 

Viac info nájdete na www.lumen.sk

TOP ponuka
Aktuality / Novinky
Nedeľné zamyslenie arcibiskupa Jána Babjaka SJ: Kde zažívame vzkriesenie aj dnes?

Nedeľné zamyslenie arcibiskupa Jána Babjaka SJ: Kde zažívame vzkriesenie aj dnes?

Na nedeľu 20. týždňa po Päťdesiatnici vám prinášame zamyslenie vladyku Jána Babjaka, emeritného prešovského arcibiskupa.

Pápežské misijné diela aj tento rok pozývajú ľudí do Sladkej pomoci

Pápežské misijné diela aj tento rok pozývajú ľudí do Sladkej pomoci

Pápežské misijné diela aj tento rok pozývajú ľudí do aktivity Sladká pomoc. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.