Internetový obchod Rádia LUMEN
Úvod / O Rádiu LUMEN / Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Poslanie Rádia LUMEN možno vyjadriť týmito slovami:

- Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
- Spoločenstvo na ceste
- Kristove znamenie pre spoločnosť.

Jeho cieľom je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

Znamenie Ježiša Krista. Rádio LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a účinnosti jeho učenia. Svojim programom prioritne orientuje na cieľové skupiny: dospelých (sú najpočetnejšou demografickou skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.

Orientácia programu. Znamením sa stávame aj orientáciou na ľudí žijúcich mimo "vrcholu" dnešnej konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, vek alebo viac detí v rodine či zdravotný stav. Chceme byť blízko osamelým a prinášať každému hľadajúcemu Krista. Programom sa orientujeme aj na komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti o nich. 

Spravodajstvo: Je neoddeliteľným prvkom nášho programu so snahou prinášať vyvážené správy zo všetkých oblastí života dôležitých pre našich poslucháčov, aby si mohli sami vytvoriť správny a pravdivý úsudok.

Rodinný život a jeho poslanie v spoločnosti a živote človeka, ochrana ľudského života je ďalšou prioritou nášho rádia.

Hovorené slovo: Program nášho rádia je orientovaný z hľadiska štruktúry na hovorené slovo a oproti ostatným komerčným rádiám na pomerne menší podiel hudby. V jeho skladbe je viac programov vo verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientovaných programov.

Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. 


Reklama v Rádiu LUMEN: Vzhľadom na programovú orientáciu a kresťanské poslanie rádia nie je prioritou jeho činností finančný zisk. Preto rádio oslovuje aj svojich poslucháčov a prosí ich o finančnú podporu, ktorá pravidelne prispieva k rozpočtovej stabilizácii rádia. Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.

 

Patrónom Rádia LUMEN je svätý Michal Archanjel a na jeho sviatok ho prosíme o ochranu a pomoc.

 

Viac info nájdete na www.lumen.sk

TOP ponuka
Aktuality / Novinky
Nedeľné zamyslenie Mons. Stanislava Stolárika: Ako veľmi potrebujeme svedectvo

Nedeľné zamyslenie Mons. Stanislava Stolárika: Ako veľmi potrebujeme svedectvo

Na 13. Nedeľu v období Cez rok (C) vám ponúkame zamyslenie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa.

Daruj dobrý skutok: Veríme v silu modlitby za mier

Daruj dobrý skutok: Veríme v silu modlitby za mier

Vojna na Ukrajine neustále pokračuje. Po mesiacoch násilia a krutosti neustávame so svojím úsilím modlitby za mier. Napíšte nám mierovú modlitbu a vyhrajte v súťaži!